BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53

Laki kredit

DANAS! SAD! ODMAH!   AKCIJSKI KREDITNI PROIZVOD

 

Za samo 20 minuta i uz samo 20 KM kamate  možete dobiti LAKI mikrokredit iznosa od  400 KM

Laki kredit je u ponudi do 31.05.2020. godine

LAKI KREDIT   - karakteristike

Iznos kredita:  400 KM

Rok otplate kredita: 4 mjeseca

Kamatna stopa: Nominalna kamatna stopa je fiksna, godišnja, i iznosi 24%

Za iznos kredita od 400 KM i rok otplate od 4 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu od 24%,  i uz uključen trošak ovjere dokumentacije od 7,00 KM*, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 38,80%.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa mikrokredita možete pogledati nekoliko primjera kako bi izgledale mjesečne rate i uslovi korištenja mikrokredita*

Iznos mikrokredita

400 KM

Rok otplate

4   mjeseca

Trošak obrade

0%

Trošak ovjere

7 KM

NKS, fiksna, godišnja

24%

EKS*

27,54%

EKS **

38,80%

Iznos mjesečne rate

105,10 KM

Ukupan iznos kamate

20,40 KM

Ukupan iznos koji klijent plaća

427,40 KM

NKS - nominalna kamatna stopa (fiksna, godišnja)

EKS* - efektivna kamatna stopa u koju je uključena nominalna kamatna;

EKS ** - efektivna kamatna stopa u koju je  uključena nominalna kamatna stopa, i dodatni trošak od 7 KM po osnovu mogućih troškova za ovjere dokumenata koji se mogu tražiti za proces odobravanja mikrokredita.

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju MKF MI-BOSPO.