BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Jubileji MI-BOSPO zaposlenika

Znajući koliko je svaka karika važna u jednom lancu, MI-BOSPO godinama unazad odaje priznanje svakom zaposleniku koji je ta važna karika uspješnog poslovanja. Mnogo ulažemo u razvoj zaposlenika i to nam se uvijek vraća. Cijenimo predan rad, nesebičan trud i zalaganje. I slavimo.
Slavimo jubileje naših kolega, brojni su sa nama i preko dvadeset godina. Činjenica je to koja govori i o poslodavcu i zaposleniku.
I ove smo godine proslavili jubileje 5, 10, 15, 20 i više godina rada u MI-BOSPO-u.
Ovo su ljudi koje naši klijenti vide, ali i oni čiji je rad važan do konačnog cilja, a to je zadovoljan klijent.
'Neka budućnost kaže istinu i procijeni svakoga u skladu s njegovim radom i postignućima. Sadašnjost je njihova; a budućnost, za koju sam zaista radio, je moja.'

Znajući koliko je svaka karika važna u jednom lancu, MI-BOSPO godinama unazad odaje priznanje svakom zaposleniku koji je ta važna karika uspješnog poslovanja. Mnogo ulažemo u razvoj zaposlenika i to nam se uvijek vraća. Cijenimo predan rad, nesebičan trud i zalaganje. I slavimo.
Slavimo jubileje naših kolega, brojni su sa nama i preko dvadeset godina. Činjenica je to koja govori i o poslodavcu i zaposleniku.
I ove smo godine proslavili jubileje 5, 10, 15, 20 i više godina rada u MI-BOSPO-u.
Ovo su ljudi koje naši klijenti vide, ali i oni čiji je rad važan do konačnog cilja, a to je zadovoljan klijent.
'Neka budućnost kaže istinu i procijeni svakoga u skladu s njegovim radom i postignućima. Sadašnjost je njihova; a budućnost, za koju sam zaista radio, je moja.'