BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

MI-BOSPO podržao Sigurnu kuću Udruženja „Medica“ Zenica

MI-BOSPO je usmjeren na osnaživanje žena, kao i pružanje podrške ženama na različite načine. Podržavajući projekte i inicijative koji u konačnici imaju višestruke benefite za žene, takođe je vid podrške kojim MI-BOSPO doprinosi njihovoj dobrobiti.

Vodeći sa planom iz domena društvene odgovornosti za ovu godinu, nastavljamo sa pružanjem podrške sigurnim kućama na području Bosne i Hercegovine, tako da smo ovog puta podržali Sigurnu kuću Udruženja „Medica“ Zenica.

„Medica“ Zenica je specijalizirana ženska, nevladina, organizacija koja djeluje preko tri decenije u Bosni i Hercegovini, te svojim postojanjem nastoji odgovoriti na potrebe najugroženijih kategorija društva žena i djece, žrtve raznih oblika nasilja. „Medica“ Zenica je u svom dugogodišnjem radu razvila pristup koji je sveobuhvatan, u skladu s individualnim potrebama svojih korisnika, njegujući feminističke principe i međunarodne standarde.

U razgovoru sa direktoricom sigurne kuće, gospođom Sabihom Husić, dobili smo informacije da imaju potrebu za nabavkom repromaterijala za okupacionu terapiju žena i djece koji su zbrinuti u ovoj sigurnoj kući. Uzimajući u obzir njihove potrebe, vrlo rado smo se odazvali pozivu i dali svoj doprinos.

Hvala MI-BOSPO-u što je na ovaj način, donacijom, a posebno posjetom pokazao svoju društvenu odgovornost prema ženama i djeci zbrinutim u Sigurnoj kući „Medice“ Zenica. Nasilje nad ženama i djecom je u porastu, što vidimo i u broju zbrinutih slučajeva u našoj  sigurnoj kući. Njihovi domovi su postali nesigurni i nasilni za njih. Posjetom sigurnoj kući, pokazali ste svoju solidarnost i brigu, te poslali svoj glas da je potrebno pružiti podršku, zaštitu i osnažiti žene za dostojanstven život. Hvala vam što godinama osnažujete žene da prepoznaju svoje snage, a time i da se ekonomski osnaže. Ekonomski osnažena žena će lakše reći STOP nasilju i progovoriti kako bi pomogla sebi i svojoj djeci.“ - izjavila je Sabiha Husić, direktorica „Medice“ Zenica.

„Medica“ Zenica osnovana je 1993. godine, a prošle godine je obilježila svoj veliki jubilej, 30 godina postojanja. Kroz različite vidove usluga, kao što su psihološko savjetovalište, SOS telefon, okupaciona terapija, doprinose oporavku žena i djece, a koji vode njihovom jačanju i ekonomskom osnaživanju. Pored toga, inicijator su brojnih projekata koji se tiču ranjivih kategorija društva, i zalaganja za njihovu dobrobit.

Biti dijelom zajednice, projekata koji su pokrenuti unutar zajednice, važan je segment MI-BOSPO-a. Zapravo, to je opredjeljenje kojim MI-BOSPO želi da bude dijelom društveno korisnih aktivnosti, naročito onih aktivnosti koje se tiču žena i njihovog opšteg dobra.

Štićenicima ove sigurne kuće MI-BOSPO želi sigurnost i dobro zdravlje, a upravi i zaposlenicima ove ustanove da svojim programima podrške i zalaganjem nastave i dalje propagirati bolju i sigurniju budućnost, čime predstavljaju utočište za sve one kojima je njihova pomoć neophodna.

MI-BOSPO, inspirisan Vašim uspjehom!