BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

MI-BOSPO uručio donaciju Sigurnoj kući Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka

MI-BOSPO uvijek svoju pažnju i podršku usmjerava ka ženama. Jedan takav vid podrške je podrška sigurnim kućama za žene, koja je ujedno planirana aktivnost iz domena društvene odgovornosti za 2024. godinu. Prva takva društveno odgovorna aktivnost je donacija Sigurnoj kući Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka.

Sigurna kuća Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka je posebna mjera podrške koja zbrinjava žene i djecu koji su preživjeli nasilje u akutnoj fazi i koji usluge stručne pomoći i podrške u ovoj ustanovi mogu da koriste do godinu dana. Pored mogućnosti besplatnog stanovanja i obezbjeđivanja osnovnih životnih potrepština, svim ženama i djeci je na raspolaganju psihosocijalna pomoć i podrška, pravna i medicinska pomoć, radnookupaciona terapija i pomoć pri pronalasku izlazne strategije.

Razgovarajući sa menadžericom Sigurne kuće, gospođom Amelom Bašić-Tomić, o njihovim potrebama i zahtjevima, došli smo do saznanja da im je neophodan dio namještaja u jednoj od prostorija u kojima borave korisnice Sigurne kuće. Kako iz Sigurne kuće navode, vrlo su zahvalni na pruženoj podršci, jer je došla u pravom trenutku.

Vrlo smo zahvalni MI-BOSPO-u na uručenoj donaciji, naročito iz razloga jer ovaj namještaj za žene i djecu podrazumijeva ljepše i ugodnije funkcionisanje koje će im omogućiti ne samo ljepši enterijer, već i lagodniji san. Pored novijeg ambijenta, u smislu ugođaja, žene i djeca žrve nasilja, će svoje ljepše trenutke provesti upravo u udobnosti namještaja, namijenjenog samo za njih.“ – izjavila je Amela Bašić-Tomić, menadžerica Sigurne kuće.

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka osnovana je 1996. godine s ciljem unapređenja  društvenog položaja žene, i njenog prava na život bez nasilja u porodici i javnom životu. Vremenom se organizacija „Udružene žene“ Banja Luka razvila u prepoznatljivu instituciju u Bosni i Hercegovini koja je fokusirana na pružanju direktnih servisa za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja putem besplatnog i rodno senzibilisanog pravnog savjetovanja, SOS telefona, i sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja. Fondacija je pokretač brojnih projekata značajnih za žene i položaj žena u društvu, zaštitu ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u praksi.

MI-BOSPO pruža podršku zajednici, a naročito podršku koja je orjentisana prema ranjivim kategorijama, kao što su žene žrtve nasilja. Štićenicima ove Sigurne kuće MI-BOSPO želi bezbijednost i dobro zdravlje, a upravi i zaposlenicima Sigurne kuće i Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka da svojim inicijativama i angažmanom nastave i dalje biti zagovarači bolje i sigurnije budućnosti, kao i uporište za sve one kojima je njihova pomoć prijeko potrebna.

MI-BOSPO, inspirisan Vašim uspjehom!