BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Funtastičan

Iznos mikrokredita je od 1.000 do 5.000 KM, rok otplate do 36 mjeseci, BEZ troškova obrade na kredite iznad 2.000 KM

NKS od 18%.

Iznos mikrokredita u KM 1000 3000
Rok otplate 12 24
Kamatna stopa fiksna, nominalna godišnja (NKS) 23% 18%
Provizija za obradu kredita 1% 0%
Provizija za obradu kredita u KM 10 0
  Iznos mjesečne rate kredita u KM 94,10 149,80
Ukupan iznos zaduženja (glavnica + kamata) 1.129,20 3.595,20
Ukupan iznos kamate po kreditu u KM 129,20 595,20
Dodatni troškovi vezani za obradu  20,00 20,00
EKS po mikrokreditu (efektivna kamatna stopa) 33,26% 20,41%