BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Lego

Posao, ljetovanje, ogrev, škola, registracija ...

Svaka potreba je jedna kockica koja se mora uklopiti u budžet, zar ne?

kada vam planovi izgledaju kao gomila kockica – da biste sve uklopili: uz MI-BOSPO ponudu  svaku planiranu opciju pretvorite u realizaciju.

Iznos mikrokredita: od 300 KM do 10.000 KM

Rok otplate kredita: do 60 mjeseci; postoji mogućnost korištenja grejs perioda do 9 mjeseci;

Kamatna stopa: Nominalna kamatna stopa je fiksna, godišnja, i kreće se od 20% do 26%.

Provizija za obradu mikrokredita: 2% za iznose do 1.999 KM, a za iznose od 2.000 do 10.000 KM nema provizije za obradu mikrokredita.

Za iznos kredita od 10.000 KM i rok otplate od 60 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu od 20%, i uz uključen dodatni trošak u iznosu  od 10,00 KM*, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 22,03%.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

U nastavku primjeri za iznose mikrokredita 2.000 KM, 3.000 KM i 10.000 KM.

Iznos 2.000 KM 3.000 KM 10.000 KM
Rok otplate 12 mjeseci 24 mjeseca 60 mjeseci
Iznos mjesečne rate mikrokredita 191,06 KM 157,12 KM 264,94 KM
Provizija za obradu 0% 0% 0%
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 26% 23% 20%
Ukupan iznos kamate po mikrokreditu 292,72 KM 770,88 KM 5.896,40 KM
Ukupan iznos zaduženja (glavnica+kamata+provizija) 2.292,72 KM 3.770,88 KM 15.896,40 KM
Dodatni troškovi (npr ovjera dokumentacije) 10 KM 10 KM 10 KM
Zbir ukupnih troškova mikrokredita (kamata+dodatni trošak+provizija) 302,72 KM 780,88 KM 5.906,40 KM
Ukupno zaduženje po mikrokreditu
(glavnica+kamata+provizija+dodatni troškovi)
2.302,72 KM 3.780,88 KM 15.906,40 KM
Efektivna kamatna stopa (EKS)
30,74% 26,09% 22,03%

*Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka otplate, a u obračun EKS uključuju se svi troškovi: nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, provizija za obradu, dodatni troškovi koji mogi nastati po osnovu obrade mikrokredita. Za potrebe primjera, ukalkulisan dodatni trošak u iznosu od 10 KM (npr. mjenica i/ili ovjera dokumentacije; obaveza ovjere dokumentacije odnosi na područja ureda u Federaciji BiH). Podaci o visini efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih, zavisno i od dodatne dokumentacije koja se može tražiti kao uslov za odobravanje mikrokredita.

Za više informacija molimo vas obratite se kreditnom osoblju MKF MI-BOSPO.

*Mikrokrediti se ugovaraju isključivo u valuti KM (konvertibilna marka) uz deviznu klauzulu u EUR, prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora o mikrokreditu. Mikrokrediti se ne indeksiraju.

*Ukupno zaduženje po mikrokreditu predstavlja ukupni iznos koji korisnik mikrokredita plaća.