BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Mikrokredit

Dobrodošli u MI-BOSPO on-line zahtjev za mikrokredit

Podaci o klijentu

Podaci o kreditu

DA
NE

Potvrda autentičnosti

  • Da sam pročitao/la Opšti uslovi poslovanja i da popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva prihvatam Opšte uslove poslovanja.
  • Da sam pročitao/la Pravila privatnosti i da popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva prihvatam Pravila privatnosti.
  • Da ću lično dostaviti potrebnu dokumentaciju u prostorije MKF MI-BOSPO, u slučaju da se zahtjev za kredit odobri.
  • Da sam saglasan/a da Mikrokreditna fondacija MI BOSPO izvrši procjenu moje kreditne sposobnosti, na osnovu odgovarajuće dokumentacije i podataka koje će dobiti od mene, uvidom u kreditne registre, kao i javne registre i baze podataka, te sam saglasan/na da Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO Tuzla izvrši upit i provjeru moje kreditne sposobnosti u centralnom registru kredita.(CRK)
  • Upoznat/a sam i saglasan/na sam sa Pravilima zaštite ličnih podataka i dajem saglasnost MI-BOSPO-u da vrši obradu mojih podataka u svrhu dobijanja kredita.
  • Da sam saglasan/a da ukoliko podaci koje sam dostavio/ila u elektronskom zahtjevu ne budu odgovarali stanju u registrima, a naročito u centralnom registru kredita, da se procedura obrade kredita može prekinuti i da moj zahtjev za e-kredit može biti odbačen zbog davanja nepotpunih ili netačnih podataka.