BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Prijava za posao

Dobrodošli u MI-BOSPO on-line obrazac prijave za posao

Generalni podaci

Informacije o kandidatu

Poznavanje rada na računaru

Poznavanje stranih jezika

Obrazovanje

Radno iskustvo

Ostalo

Potvrda saglasnosti

  • Svojim potpisom dajem saglasnost da Mikrokreditna fondacija "MI-BOSPO" Tuzla sve moje podatke koje sam dostavio/la može koristiti za potrebe procesa zapošljavanja i iste čuvati i nakon okončanja procesa zapošljavanja, za potrebe formiranja baze podataka o kandidatima, za period od 24 mjeseca od okončanja procesa zapošljavanja za koji se podnosi Prijava za zaposlenje.*
  • Pročitaj više
  • Mikrokreditna fondacija "MI-BOSPO" Tuzla se obavezuje da će sve dostavljene podatke o osobi koja se prijavljuje za posao čuvati i koristiti na način koji je propisan Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Ukoliko uz ovu prijavu prilažete i neke druge dokumente, molimo Vas da priložite kopije jer se ne obavezujemo da ćemo dokumentaciju vratiti.
  • Ne snosimo odgovornost ukoliko Vas prilikom kontaktiranja ne budemo mogli dobiti na navedene brojeve telefona. Kandidati/kinje koji/e ne ispunjavaju uslove raspisane oglasom neće biti obavještavani.Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzimati u razmatranje.*
  • Svojim potpisom izjavljujem da sam svjestan/na posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka i izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci koje sam naveo/la u prijavi istiniti, potpuni i tačni. Razumijem da lažni i zavaravajući podaci u mojoj prijavi ili razgovoru mogu imati štetne posljedice, koje za rezultat mogu imati prestanak Ugovora o radu i prestanak radnog odnosa.*
  • Skrati