BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Budi mi drug iz Ilijaša i MI-BOSPO, za posebnu djecu

Svi mi u okruženju imamo djecu kojima je potrebna posebna pažnja i dodatna podrška. Njihovi koraci su sporiji, riječi izgovaraju otežano, više vremena im treba da savladaju prepreke ali su njihove duše najčišće koje ćete susresti kroz život.

Ta posebna djeca vam pružaju posebnu pažnju i ljubav.
MI-BOSPO je proširio krug svojih posebnih prijatelja, ovaj put u Ilijašu. Posjetili smo Udruženje "Budi mi drug" koji su baš u vrijeme naše posjete renovirali svoje prostorije pa smo i mi dali svoj doprinos, donirali smo im namještaj koji im je bio potreban.
Naše poštovanje posebno ide prema jakim ženama/majkama koje su utkale svoje živote da i njihova posebna djeca imaju odlične uslove za obrazovanje i odrastanje.