BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Naša učionica – usluga više za MI-BOSPO klijentice

Razvojni cilj MI-BOSPO-a je podržati klijentice na razne načine i  pored samog kreditiranja jer time smatramo da pomažemo jačanju i osnaženju žene i doprinosimo njenom razvoju u poslovnom i ličnom smislu. U stalnom smo nastojanju dati dodatnu vrijednost klijentima.

MI-BOSPO je tokom 2021. godine, zajedno sa partnerima EFSE - Evropski Fond za Jugoistočnu Evropu, Sparkasse bankom BiH, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli pokrenuo projekat 'Naša učionica' čiji je cilj podizanje nivoa digitalne pismenosti žena po pitanju korištenja internet aplikacija za prenos novca, plaćanje računa i ostalih usluga koje nove tehnologije pružaju.

Cilj projekta je ohrabriti žene da koriste mogućnosti koje pružaju nove tehnologije kako bi olakšale svoje poslovne aktivnosti i lakše rješavale svoje porodične finansijske obaveze. Podizanjem nivoa znanja žena o mogućnostima,vrstama usluga,  pouzdanosti alata i jednostavnosti upotrebe, smatramo da će sve više žena da se odluči za upotrebu ovih alata.

Projekat je podrazumijevao minimiziranje predrasuda koje klijentice imaju prema internet aplikacijama, odnosno razvijanje svijesti o benefitima korištenja: ušteda novca, ušteda vremena,  pojačana sigurnost, naročito u u uslovima pandemije COVID-19 i mogućnost transakcija u različitom vremenu.

Proveli smo tri faze projekta: istraživanje,  radionice za klijentice i evaluacija efekata. 

Tokom faze istraživanja, Call centra  MI-BOSPO-a  je obavio blizu 650 poziva  putem kojih su MI-BOSPO klijentice anketirane o uslugama internet/mobilnog bankarstva, njihovim iskustvima sa istim, te da li bi pristale na edukaciju vezano za koristenje internet/mobilnog bankarstva.

Drugu fazu su činile radionice, koje  su održane u osam gradova: Tuzla, Sarajevo, Doboj,  Živinice, Lukavac, Gračanica, Brčko, Zenica, tokom perioda mart – juli 2021. godine. 

Direktne ciljne grupe treninga bile su klijentice MI- BOSPO, koje imaju registrovane poslovne djelatnosti, te klijentice koje nemaju registrovane poslove, ali u svakodnevnom životu imaju potrebu koristiti internet i mobilno bankarstvo. 

Radionice su održavali konsultanti Almir Paočić i Nedžad Pirić, koji su prilagodili edukacije svakoj grupi, te prenosili znanja u skladu sa stepenom usvajanja materije od strane polaznica edukacije.
Tokom drugog kruga radionica, polaznicama su praktična znanja prenosili i uposlenici Sparkasse banke.

Zaključci istraživanja su da su klijentice usvojile znanja i vještine iz oblasti novih tehnologija, internet i mobilnog bankarstva, da su  prevazišle stereotipe i strahove u vezi online poslovanja i razvile svijest o prednostima koje im pružaju nove tehnologije.

Brošuru 'Prihvatanje usluga internet i/ili mobilnog bankarstva – rezultati projekta Naša učionica' možete pogledati na linku:

Prihvatanje usluga internet i ili mobilnog bankarstva