BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Društvena odgovornost

Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO je društveno odgovorna organizacija koja je misijski opredijeljena da doprinosi razvoju društvene zajednice i okoliša.

MI-BOSPO podržava organizacije koje imaju za cilj jačanje lokalnih zajednica, koje svojim radom i aktivnostima rade na pružanju podrške i promociji zdravijeg i kvalitetnijeg načina života stanovništva.

Podršku u vidu donacija daje organizacijama i udruženjima koje u fokusu svoga djelovanja imaju:

 • žene - ugrožene ili oboljele žene, kao i žene koje su u potrebi za edukacijama, opismjenjavanjem, naročito ženama nastanjenim u ruralnim sredinama
 • djecu - bez roditeljskog staranja, djecu sa poteškoćama u razvoju, bolesnu djecu; edukaciju i opismenjavanje djece, sa fokusom na djecu u ruralnim sredinama
 • pomoć javnim ustanovama čiji je primarni cilj predškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih
 • podršku mladim ženama, talentima u sportu, nauci, za promovisanje rada, poduzetništva, zdravog života, za nove ideje i inovacije
 • za cilj očuvanje i zaštitu okoliša, odnosno sprovode aktivnosti za povećanje zaštite životne sredine.

MI-BOSPO donacijama ne podržava:

 • političke stranke
 • vjerske organizacije
 • organizacije i pojedince koji podupiru rasnu, spolnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju
 • događaje koji se mogu smatrati uvredljivima za javni moral i dobar ukus
 • organizacije ili pojedince koji imaju bilo kakvo dugovanje prema MI-BOSPO-u
 • organizacije i pojedince koji nisu aktivni na području Bosne i Hercegovine

Prilikom razmatranja projekata za donacije/sponzorstva, MI-BOSPO će voditi računa o regionalnom principu, odnosno podržavaće projekte, davati donacije/sponzorstva naročito na područjima u kojima ima urede, u kojima posluje.

Sve molbe za donacije razmatra tijelo, Komisija za donacije i sponzorstva (DOP).

MI-BOSPO svojom politikom društveno odgovornog poslovanja, primjenom politike, želi da doprinese dobrobiti društva.