BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Podrška UG „Centar Mali svijet“ Lukavac

MI-BOSPO veoma cijeni napore udruženja koja pružaju podršku djeci i koja rade sa djecom. Djeca su naša budućnost, pokoljenja na kojima svijet ostaje. Svako dijete zaslužuje bezuslovnu ljubav i pažnju, a naročito osjetljiva skupina djece, kao što su djeca sa teškoćama u razvoju.  Jedan od dobrih primjera u našem okruženju je i Udruženje građana „Centar za ranu intervenciju djece s teškoćama u razvoju Mali svijet“ Lukavac, koji su usmjereni  na rehabilitacijsku podršku djeci sa teškoćama u razvoju u ranom periodu, i na jedan savremen način pružaju podršku djeci sa raznim teškoćama u razvoju. Kako bi rad sa ovom djecom bio što kvalitetniji i bolji, neophodni su i didaktički materijali koji to omogućavaju. MI-BOSPO se odazvao pozivu i donirao određena didaktička sredstva i materijale neophodne za rad.

 „Svojim radom pokušavamo biti dio rješenja za izazove lokalne zajednice, te da integrišemo djecu sa teškoćama u razvoju u društvenu zajednicu. Zahvaljujući podršci MI-BOSPO-a, rad sa djecom će biti mnogo kvalitetniji, jer kroz ovaj didaktički materijal djeca će imati zanimljiviji i interaktivniji tretman, a uz adekvatnu stručnu pomoć moći će ostvariti svoj puni potencijal.“ – kazala je Amra Fatušić, predsjednica udruženja.

Udruženje građana „Centar za ranu intervenciju djece s teškoćama u razvoju Mali svijet“ Lukavac, osnovano je 2010. godine i okuplja djecu uzrasta od 18 mjeseci do 6 godina. Trenutno u ovom udruženju boravi 170 djece, od toga 110 djece u centru u Bistarcu i 60 djece u podružnici u Dubravama u Živinicama sa kojima rade 23 redovno zaposlena stručnjaka. 

 Djeci, članovima ovog udruženja, MI-BOSPO želi zdravo i lijepo odrastanje, te da uz igru i graju stiču nove navike i znanja koja će ih usmjeriti da svojim životnim stazama koračaju hrabro i sigurno.