BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Dan planete Zemlje - "Investirajmo u našu planetu"

Danas, 22. aprila širom svijeta se obilježava Dan planete Zemlje. Obilježavanjem ovog dana, namjera je podsjetiti, a ujedno i potaknuti javnost na značaj brige o zdravlju naše planete, kao i na probleme sa kojima se svakodnevno suočava, misleći pod time na globalno zatopljavanje, emisiju štetnih gasova, gomilanje otpada i njegovo neadekvatno odlaganje, kao i mnoge druge probleme koji se odnose na onečišćenje životne sredine.

MI-BOSPO je društveno odgovorna organizacija koja svoje poslovanje temelji na tri stuba, od kojih je jedan zaštita okoliša. U svoju misiju je utkao ovaj vrlo značajan segment, upravo iz razloga jer smatra da je važan, i da mu se treba posvetiti.

MI-BOSPO kroz primjere pokazuje svoju brigu o  zdravlju planete Zemlje: reciklira stari papir, to je već ustaljena praksa, osnovao je tim Eko ambasadori koji radi na promociji praksi i vrijednosti unutar organizacije, a koje su korisne za životnu sredinu, te učestvuje u akcijama koje koriste okolišu. Kreira i plasira kreditne proizvode koji finansiraju zelene tehnologije i energijski efikasniji način života, što je takođe benefit za planetu.

I ove godine takođe, MI-BOSPO planira dati doprinos obnavljanju flore planete, tako što će uzeti učešće u zasađivanju sadnica i ozelenjavanju dijela listopadne šume.

Tema ovogodišnjeg  Dana planete Zemlje je „Investirajmo u našu planetu“. Ulaganje u zelene tehnologije je jedini i pravi put prema zdravijoj i prosperitetnijoj budućnosti.

Obzirom da je čovjekov negativan uticaj na okoliš glavni faktor za problem globalnog zatopljavanja, kao i za klimatske poremećaje, na ovaj dan prisjetimo se šta smo do sada učinili za našu planetu, kao i šta možemo još učiniti kako bismo barem zaustavili porast brojki koje govore o negativnom impaktu ljudskog faktora na okoliš.

Briga o zdravlju planete povjerena je svima nama, te smo u obavezi prema generacijama koje dolaze, da o planeti brinemo na najbolji mogući način, te je zdravu predamo budućim naraštajima.